tel. 22 776 80 10, 22 776 75 81 / 82,   508 252 840,   502 565 209   fax. 0-22 776 51 01
NASZA OFERTA:

Ekrany projekcyjne - Co warto wiedzieć?

Kliknij oddzwonimy
 

Projekcja obrazów jest zjawiskiem fizycznym, które wygląda bardzo prosto i nieskomplikowanie. Wyświetlany obraz powstaje w wyniku oddziaływania ekranu projekcyjnego i światła pochodzącego z projektora oraz z rozproszonego światła z otoczenia. Podstawowym elementem ekranu, decydującym o wyglądzie wyświetlanego obrazu jest podłoże projekcyjne. Rodzaj zastosowanego podłoża projekcyjnego i jego parametry decydują o wyglądzie wyświetlanego obrazu. Podstawowymi parametrami opisującymi zachowanie tkanin projecyjnych są względny współczynnik odbicia światła (Gain) oraz kąt widzenia.

Względny współczynnik odbicia (Gain) określa zdolność podłoża do odbijania padającego światła odniesioną do zdolności odbijania światła wzorcowego. Jako podłoże wzorcowe wykorzystuje się tkaniny pokryte warstwą węglanu wapnia (CaCO3) lub dwutlenku tytanu (TiO2). Obydwie substancje chemiczne mają kolor biały i charakteryzują się wyjątkowo równomiernym i bezstratnym odbijaniem padającego światła. Względny współczynnik odbicia światła podłoża wzorcowego wynosi 1.

Kąt widzenia określa maksymalny kąt, z jakiego można obserwować obraz wyświetlany na podłożu projekcyjnym. Obraz ma najwyższą jasność, jeżeli obserwator patrzy na podłoże pod kątem prostym i maleje wraz ze wzrostem kąta obserwacji. Kąt obserwacji, przy którym jasność obrazu spada do połowy jasności maksymalnej przyjmowany jest jako kąt widzenia. Istnieje zależność pomiędzy wartościami kąta widzenia i względnego współczynnika odbicia światła. Kąt widzenia zmniejsza się wraz ze wzrostem względnego współczynnika odbicia podłoża projekcyjnego.

Podłoża projekcyjne w zależności od charakterystki odbijania światła dzieli się na: dyfuzyjne, refleksyjne, retro-refleksyjne i refleksyjno-dyfuzyjne.

Podłoża dyfuzyjne

Odbijają światło rozpraszając je równomiernie w przestrzeni, co gwarantuje uzyskanie szerokiego kąta widzenia obrazu. Uzyskiwany względny współczynnik odbicia światła podłoży dyfuzyjnych jest zbliżony do wartości 1. Sposób instalacji projektora (podwieszenie pod sufitem, ustawienie na stole, regulowane przesunięciem osi optycznej) nie ma wpływu na jakość obrazu wyświetlonego na podłożu dyfuzyjnym. Tkaniny Matt White, Matt Grey, White Ice i panel White Glass są podłożami dyfuzyjnymi.

Podłoża refleksyjne

Odbijają światło rozpraszając je kierunkowo w przestrzeni podobnie jak lustro. Gwarantuje to uzyskanie wyższej jasności obrazu ale ogranicza kąt jego widzenia. Uzyskiwany względny współczynnik odbicia światła podłoży refleksyjnych może osiągać wartości od 1,5 do 3,0. Stosowanie ekranu z podłożem refleksyjnym wymusza konkretne usytuowanie widowni i projektora. Tkanina Matt Silver P jest podłożem refleksyjnym.

Podłoża retro-refleksyjne

Odbijają światło rozpraszając je w przestrzeni w kierunku wstecznym Gwarantuje to uzyskanie wyższej jasności obrazu i ograniczz a kąt jego widzenia. Uzyskiwany względny współczynnik odbicia światła wynosi zwykle do 2,5. Stosowanie ekranu z podłożem retro-refleksyjnym wymusza usytuowanie projektora i widowni na jednym poziomie. Podłożem retro-refleksyjnym są tkaniny Glass Beaded.

Podłoża dyfuzyjno-refleksyjne

Przepuszczają i rozpraszają kierunkowo światło w przestrzeni. Gwarantuje to uzyskanie wyższej jasności obrazu przy ograniczonym kącie widzenia. Uzyskiwane względne współczynniki odbicia światła wynoszą zwykle od 2,5 do 4,0. Stosowanie ekranu z podłożem dyfuzyjno-refleksyjnym wymusza precyzyjne usytuowanie widowni i projektora ze względu na wąski kąt widzenia obrazu. Tkanina do projekcji wstecznej New Coral i panele Grey Glass są podłożami dyfuzyjno-refleksyjnymi.


CZARNE OBRAMOWANIE EKRANU

Ekrany projekcyjne powinny posiadać obramowanie w kolorze czarnym. Nie jest ono elementem dekoracyjnym, a praktycznie poprawia postrzeganie jakości wyświetlanego obrazu. Podstawowym zadaniem obramowania jest optyczne oddzielenie wyświetlanego obrazu od otaczającego go tła i skupienie uwagi widza na wyświetlanej treści. Obraz w obramowaniu postrzegany jest jako jaśniejszy i bardziej kontrastowy od obrazu wyświetlonego na takim samym podłożu projekcyjnym nieposiadającym obramowania. Czarna ramka wymusza odsunięcie krawędzi obrazu od tkaniny projekcyjnej zabezpieczając go przed ewentualnymi zniekształceniami spowodowanymi odkształceniami krawędzi bocznych ekranu. Zastosowanie dodatkowego szerokiego czarnego pasa powyżej górnej krawędzi obrazu pozwala na wydłużenie ekranu, tak, aby jego dolna krawędĽ znajdowała się na wysokości ergonomocznej dla użytkownika. Pozytywnym efektem stosowania szerokiego górnego pasa jest ograniczenie ilości docierającego do sufitu rozproszonego światła odbitego od powierzchni ekranu.


ZASADY DOBIERANIA EKRANÓW

1. Rodzaj ekranu

W naszej ofercie znajdziecie Państwo rózne rodzaje ekranów:

  • ekrany projekcyjne rozwijane elektrycznie

  • ekrany projekcyjne rozwijanie ręcznie

  • ramowe ekrany projekcyjne do instalacji stałych

  • przenośne ekrany projekcyjne

Ekrany przenośne są idealnym rozwiązaniem, jeżeli planowane projekcje mają odbywać się w różnych miejscach i warunkach. W przypadku stałej instalacji w wybranym pomieszczeniu wybór ekranu rozwijanego elektrycznie, ręcznie bądĽ ekranu ramowego uzależniony jest od indywidualnych preferencji użytkownika oraz wysokości przewidzianego budżetu.

2. Format obrazu

Do projekcji wykorzystywane mogą być urządzenia charakteryzujące się konstrukcyjnie określonym stosunkiem szerokości i wysokości obrazu nazywanym formatem obrazu. Ekran powinien charakteryzować się formatem obszaru obrazu odpowiadającym formatowi obrazu urządzenia projekcyjnego. Tylko w takim przypadku możliwe będzie osiągnięcie optymalnej jakości projekcji.

Typowe formaty obrazu urządzeń projekcyjnych to:

  • 1:1 format pełny

  • 4:3 format wideo

  • 16:9 format panoramiczny HDTV

  • 16:10 format panoramiczny PC

  • 21:9 format Cinemascope


3. Wielkość ekranu

Dobierając wielkość ekranu oraz sposób jego instalacji należy kierować się poniższymi wskazówkami.

Wymiary ekranu

Odległość od ekranu do ostatnich rzędu widzów Lwmax powinna być wielokrotnością wysokości ekranu H:

Lwmax / H = 6 – dla projekcji prezentacyjnych

4,5 – dla kina domowego

3 – dla kina domowego Full HD

Lwmin / H > 1,5


Szerokość obrazu określona jest na podstawie wysokości ekranu i formatu obrazu

w =

H – dla formatu 1:1

4H/3 – dla formatu 4:3

16H/9 dla formatu 16:9

16H/10 dla formatu 16:10

21H/9 dla formatu 21:9

Ekran powinien być zainstalowany na wysokości umożliwiającej ergonomiczne oglądanie obrazów

Hbb =

120-140 cm – dla projekcji prezentacyjnych

60-80 cm – dla projekcji kina domowego

Należy również uwzględnić wymiary pomieszczenia, jasność posiadanego projektora oraz rodzaj, rozmieszczenie i jasność oświetlenia.

 

 

 

 
Strona główna   |   Aktualności   |   O firmie   |   Referencje   |   Kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone © ekrany-projektory.pl 2024