tel. 22 776 80 10, 22 776 75 81 / 82,   508 252 840,   502 565 209   fax. 0-22 776 51 01
NASZA OFERTA:

Wi-Fi - Wi-Fi ZyXEL

Kliknij oddzwonimy
 

SIEĆ WiFi

 

AJSKOM TECHNIKI PREZENTACYJNE  wspólnie z firmą NETENGINE, koordynatorem projektu edukacyjnego firmy ZyXEL, przygotowali kompletne rozwiązanie zgodne z rekomendacjami  sprzętowymi ujętymi w programie rządowym „Cyfrowa Szkoła”. W ramach programu zostały zdefiniowane zalecenia dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych oraz innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Dodatkowo na podstawie wniosków oraz spostrzeżeń zgłaszanych przez szkoły i ich organy prowadzące po zakończeniu realizacji programu pilotażowego „Cyfrowa szkoła" opracowano szczegółowe rekomendacje do szerokiej cyfryzacji polskiej edukacji w perspektywie 2020 r.

Opierając się na tych rekomendacjach rozwiązanie szkolnej sieci bezprzewodowej

składa się z następujących elementów:

 

 

Szkolna Sieć Bezprzewodowa ZyXEL (SSB) składa się z minimum jednego urządzenia sterującego i co najmniej 4 urządzeń propagujących bezprzewodowo sygnał sieciowy w budynku szkolnym zwanych „punktami dostępowymi”, zintegrowanych ze sobą wykorzystując przełącznik, zapewniających dostęp do zasobów sieciowych oraz Internetu pokrywającego odpowiednią siłą sygnału co najmniej 95% powierzchni użytkowej budynku szkolnego i pozwalającej na jednoczesne użytkowanie sieci przez nie mniej niż 50% uczniów w tej samej jednostce czasu lekcyjnego. Urządzenia powinny zapewniać pracę w standardzie pozwalającym na przepustowość danych na częstotliwościach 2,4 GHz oraz 5 GHz jednocześnie.

Sieć ta ma możliwość zarządzania przez administratora poprzez aplikację internetową oraz posiada zintegrowaną z urządzeniem kontrolnym funkcję planowania obszarów zasięgu tej sieci w formie rozmieszczenia punktów dostępowych na mapie wgranej w urządzenie kontrolne. Producent urządzeń sieciowych ZyXEL oferuje wsparcie techniczne administratora w ramach dostarczonych urządzeń. Wsparcie techniczne oparte jest o polskojęzyczną infolinię techniczną obsługującą urządzenia sieciowe wdrożone w szkole. (Punkty Dostępowe, Router, Kontroler sieci, przełącznik sieciowy).

 

Dodatkowo Szkolna Sieć Bezprzewodowa posiada gwarancję minimum 5 lat na urządzenia wchodzące w skład takiej sieci, co pozwoli ograniczyć koszty serwisów i napraw w przyszłości.

 

Rozwiązanie prezentowane powyżej zapewnia następujące korzyści:

- Obsługa wszystkich komputerów w jednej sieci szkolnej

- Bezpieczne dane w szkole -wykrywanie i usuwanie zagrożeń sieci

- Trwałe zapewnienie dostępu do sieci Internet i jaj zasobów

- Rewitalizacja starych szkolnych komputerów PC jako terminale internetowe np. do dziennika    

   elektronicznego

- Różnorodne modele nauczania – wariant I lub wariant II z pilotażu poprzez połączenia z siecią  

   szkolną komputerów domach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Strona główna   |   Aktualności   |   O firmie   |   Referencje   |   Kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone © ekrany-projektory.pl 2024